Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Inleiding

Op onze verkopen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, die voorrang hebben op enige andere bepaling die van de koper uitgaat. Elke bestelling verbindt de koper formeel. Zonder restricties of reserves aan de volgende voorwaarden. Volgende verkoopsvoorwaarden hebben als doel de koper te informeren over de voorwaarden waarmee de verkoper handelt voor de levering en het verkoop van de bestelde producten. Vanaf het moment dat de klant op het icoon druk waarop hij kennis neemt van deze voorwaarden ontstaat er een definitief overeenstemming van deze met de voorwaarden.

Vorming van contract en bestellingen

De gemaakte bestellingen via deze site binden de koper vanaf de receptie van de email of telefoongesprek. Of vanaf de aanvaarding van de bestelling door de koper.

Volgens art L.111-1 van de consumptiewetboek , laten de gegevens de klant toe, voor de voming van het contract, om de kenmerken van de esssentiële producten te weten.

De klant kiest een product onder de verschillende categoriën.

De aangeboden producten zijn beschreven en voorgesteld met de meeste juistheid.

De foto’s en de grafieken zijn enkel indicatief

Als een leverancier een product verandert kan die geen aansprakelijkheid van onze onderneming stellen en kan het de validiteit van het contract niet betasten;

De aanbiedingen zijn geldig volgens de stock dat aanwezig is.

Vanaf het moment dat de klant zijn bestelling heeft opgenomen, wordt er beschouwd dat hij de prijzen en het aantal aangeboden volume tijdens het verkoop en bestelling geaccepteerd heeft zonder reserves.

Wij raden de klant aan om deze informatie bij te houden op papier of elektronisch.

Prijs

  • De op de site vermelde prijzen prijzen zijn inclusief btw
  • De verkoopprijzen van de producten zijn de prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling behalve voor transport kosten.
  • De verkoopprijzen van de producten kunnen op elk moment verandert worden door externe gebeurtenissen.
  • De expeditiekosten zijn ten koste van de klant (tenzij speciale aanbieding) en worden toegevoegd boven de prijs volgens de prijs/volume van de bestelling.
  • Gratis bedragen omvat geen speciaal gemaakte producten.
  • De expeditiekosten zijn aangegeven bij de opname van de bestelling door de klant.

Betaling

  • betalingswijze : Bancontact, Visa, MasterCard, American Express

Voor u veiligheid worden de verschillende stappen om te betalen beheerst door een gesecuriseerde protocole van gegevensruil door de informaties te coderen.

Behalve indien afwijking, kunnen de bestelling betaalt worden na de bestelling. De bedragen die betaalt zijn voorafgaand de levering beschouwd men als een aanbetaling op de definitieve prijs van het product.

We hebben het recht om elk bestelling/levering stop te zetten, ongeacht de aard, indien de betaling niet op tijd werd gedaan.

Sancties voor laattijdige betalingen van een variabel bedrag, gelijk an anderhalve maal de wetelijke rentevoet, verminderd pro rata temporis bij het begin van de gegeven maand. Zijn van rechtswege van toepassing op het onbetaald bedrag na afloop van een termijn van 10 dagen na de facturatiedatum of vanaf de melding van de weigering van een banktransactie of overschrijving voor elke andere wijze van betaling. Strafrechtelijk, een vergoeding verhoogd van 15% van de verschuldigde bedragen zal ook eisbaar zijn bij een minimum van 75€. De levering van elk nieuwe bestelling kan geschorst worden ingeval van te laat betaling van een vorige bestelling.

Elk bestelling zal verwerkt worden bij ontvangst van de betaling.

keuze van producten en advies.

De klant die kennis heeft genomen met de de kenmerken van de producten heeft zijn keuze gemaakt op de producten in zijn bestelling onder zijn eigen aansprakelijkheid en in functie van zijn noden. Bovendien, enkel de klant die sommige specifieke producten gebruik kan oordelen over de verenigbaarheid van bestelde producten met zijn specifieke producten die hij zelf gebruikt.

Levering, receptie

Onze leveringstermijnen zijn indicatief voor alle bestellingen geplaatst voor 13 uur van maandag tot vrijdag. De bestellingen geplaatst op zaterdag en zondag worden op de daaropvolgende maandag behandeld. Er zijn geen bezorgingen op zaterdag en zondag. De bestellingen worden niet rechtstreeks door ons behandeld, maar door onze transportpartners. De termijnen zijn vastgesteld volgens de leveringszone en meegedeeld door onze gewoonlijke leveranciers. Normaal gezien zijn de leveringstermijnen tussen 1 a 2 dagen, behoudens de beschikbaarheid van de producten. De leveringsdata zijn ter info gegeven. Wat platteland en verdere zones betreft kan de levering tot 5 dagen nemen. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor laattijdige leveringen. Een laattijdige levering geeft geen recht op een annulering van de bestelling, een vermindering van de prijs of een schadevergoeding.

Ons bedrijf geeft de mogelijkheid om partiële leveringen uit te voeren met de overeenkomstige factuur. In dat geval, zal de koper zich niet kunnen beroepen op de afwachting van de saldo van zijn betaling om zijn betaling uit te stellen van de overeenkomstige producten.

De levering is uitgevoerd vanaf de terbeschikkingstelling van het product aan de klant via de leverancier, gekenmerkt door het geven van een bon aan de klant. producten die gratis bezorgd worden , zijn op risico van de ontvanger. De klant moet nakijken of de bestelling past en moet elk reserve en klachten rechtvaardigen. De reserves en klachten moeten geadresseerd worden aan de leverancier, via aangetekende brief en ontvangstbevestiging binnen 3 werkdagen na de levering van de producten. Een kopie zal onmiddelijk gegeven worden aan onze maatschappij

Herroepingsrecht & Garanties

Alle producten bevatten de mogelijkheid “tevreden en terugbetaald” gedurende 14 dagen vanaf de dag van de levering. Als een product niet aan uw verwachtingen antwoord, kunt u, volgens u keuze, een verandering of een terugbetaling aanvragen. De producten moeten perfect teruggegeven worden in de initiële verpakking en compleet zijn. De kosten om een product terug te zenden zijn ten koste van de klant.

Zonder akkoord van ons bedrijf mogen de producten niet teruggestuurd worden. Ons bedrijf geeft een terugnummer aan het product. De retouraanvragen moeten geformuleerd worden per e-mail of door een simpel telefonische oproep naar ProBox.

eigendomvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling van de volledige prijs : De hoofdprijs ( kosten en taxen inbegrepen ) exclusief eigendom van de verkoper. In het geval dat dit niet wordt vervuld, zullen we overgaan naar het terugwinnen van onze goederen.

De risico-overdracht gebeurd bij de teruggave van het bestelde product aan de leverancier. De klant moet dus voor een verzekering zorgen om de risico’s te dekken in geval van verlies of degradatie.

Het is verboden voor de koper om de producten te verkopen, verhuren of in pand te geven voor de betaling van de totale verschuldigde bedragen.

Aansprakelijkheid

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade. In geval van directe schade, is de aanpsrakelijkheid van de verkoper gelimiteerd tot een bedrag van maximun 1.500 euros.

resolutie

In geval van partiële of volledige niet-uitvoering van eender welke verplichtingen van de koper, kan de verkoper de resolutie van de overeenkomst oproepen. De vervroegde beëindiging van de overeenkomst door de verkoper stelt de koper niet vrij van het geheel van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien en die voor de beëindiging werden gesloten. De koper zal bijzonderlijk gehouden zijn met de betaling van de verschuldigde bedragen als toepassing van de overeenkomst. A défaut de paiement des sommes dues par l’acheteur dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de résiliation du contrat par le vendeur, ce dernier aura la faculté de mettre en œuvre toute procédure lui permettant de recouvrer le montant des sommes dues, et de mettre en œuvre les dispositions relatives à la clause de réserve de propriété, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts qui pourraient être dus par l’acheteur au titre de l’inexécution de ses obligations contractuelles.

vertrouwelijkheid en veiligheid

ProBox zal in geen enkel geval de bankgegevens van de klanten opslagen. elke informatie dat u intikt is beschermt met de SSL technologie. Uw gegevens worden versleuteld en rechtstreeks naar onze betalingsservice verzonden waar uw betalingsverzoek is geautoriseerd. Uw bankgegevens worden op geen enkel moment op onze servers opgeslagen.